JAPON BALIĞI Google

Cyprinus Auratus (Japon Balığı)
Japon balıkları ‘Japon Süs Balığı’ adıyla anılırlar. Aslında Çin kaynaklıdırlar. Tüm dünyada, akvaryum ve havuzlarda çok yaygın biçimde sevilerek yetiştirilen balıkların Çin kaynaklı olan aslı gri-yeşil renkte sazangildir.

Çin yetiştiricilerin gösterişsiz türden, değişik ve çekici renkte süs balıklarını elde etmeleri 1000 yıllarına rastlar. Japon balıklarının Japonya’ geçmesi ise çok daha sonra olacaktır; İngiltere’de 1600, Fransa’da 1750 yıllarında görülecek, Amerika’ ise XIX. yy.’ın ikinci yarısında ulaşacaktır. Çin ve Japon yetiştiriciler 66 çeşidinin olduğunu söylemekteyseler de, bugün Avrupa’da 12 tanesi bilinmektedir.

Bütün Japon balığı türleri, şekil olarak fark gösterirlerse de, önemsiz derecede ufak ayrılmalar dışında, gerek şama, beslenme ve gerekse üreme konusunda birbirlerine benzer karakter gösterir.

Bunlar oldukça uzun ömürlü balıklardır. Çoğunlukla 10-15 sene şarlar. Her şeyi yiyerek beslenebilirler ancak kesinlikle ekmek verilmemelidir. Su kurtçularını, böcek, salyangoz, supiresi, enfüzvuar ve bitkisel besini ayırmaksızın yerler.

Serin sulardan hoşlanırlar. En sevdikleri ısı 15-20 derece arasıdır. sebeple oda hararetinde şayabildikleri gibi soğuk ortamda ayrıca ısıtılmaya ihtiyaç göstermezler.

Ortalama olarak 7-10 santim boyunda sakin karakterde balıktır. Ancak bazı tür balıklar tarafından kuyrukları didiklenerek rahatsız edildiğinden, ayrı olarak beslenmesi tercih edilmelidir. Bol havaya ihtiyaç gösterdiğinden eğer hava pompası yoksa, japon balığına 20 litre su hesap edilmeli ve akvaryum Myriophillum, Elodea gibi bitkilerle bitkilendirilmelidir. Dikkat edilmesi gereken şeylerden biri, bitkilerin sağlam ve balığın hareketlerini engellemeyecek biçimde dikilmesidir. Aksi taktirde bitkiler balığın hareketleri ve dolaşması sırasında köklerinden söküleceklerdir. Akvaryumda yer tutacak ve balığı zedeleyebilecek dekoratif taş ve süsler çıkartılmalıdır. Tül Kuyruk’ların sularının temizliğine dikkat edilmeli, sık sık pipetle akvaryumun dibi arıtılmalıdır.

Bunların cinsiyetlerini ayırt etmek oldukça zordur. En güvenilir yol, yumurtlama zamanı karnı yumurtayla dolacak olan dişinin dolgunluğu ile, erkeğin devrede solungaç kapaklarında ve göğüs yüzgeçlerinde meydana gelecek parlak bandı izlemektir. Bazı akuaristlere göre, bunların cinsiyeti anüs bölgesinin durumundan da anlaşılabilmektedir. Dişilerin anüs yöresi dışarı çıkık, erkeklerinki içeri girik olmaktadır. başka yöntem de yumurta dökme sırasında erkeğin dişiyi kovalamasından cinsiyet ayrımı yapmaktır.

Japon balıklarının üretiminde eşleştirme çok önemlidir. Üreme değişik nitelikte ve ayrı döllerden gelen çiftlerden yararlanılarak yapıldığında, yeni türler elde edebilme olasılığı vardır. Böyle bilinçli ve planlı seçimle yapılan eşleştirmelerde üstün nitelikte yavru elde etme oranı yüksektir. Bunun aksine, sürekli olarak çiftin dölleri arasında döl alınmaya girişildiğinde, ilk başlangıç noktasına gelinir. Elde edilen yavrular artık pek beğeninizi kazanmayacak biçime, yani aslına döner.

Bilinen belli başlı Japon Balığı üyelerini şöyle sıralayabiliriz:

1- Japon Havuz Balığı

Havuzlarda çok rastlanan türdür. Biçimli gövdeleri, parlak renkleriyle bahçeli evlerin süsü olarak ilgi çekerler. Çoğunlukla portakal rengi ve kırmızıdırlar. Beyaz, sarı, siyah, alacalı olanları da vardır. İlk balık sevgisi duyanlar için iyi başlangıç balığıdır. Dayanıklıdırlar, kolay ürerler, uzun ömürlüdürler.

2- Şabankin

Havuz balıklarından daha küçük boyludurlar. Dayanıklı ve uzun ömürlüdürler. Ortalama 12 yıl şarlar. Gövdeleri ince uzun ve biçimlidir. Kuyrukları geniş ve uzundur. Anal yüzgeçleri gelişmiştir. Anca en çekici yönleri renkleridir. Şeffaf olan pullar derinin renk ve desenlerini aynen dışa yansıtır. Çok değişik renk düzenine sahip balıklar olmakla birlikte temel renkleri mavi ve menekşe rengi üzerine kırmızı, siyah, sarı beneklerdir.

3- Komet

Gövdesi biçimsel olarak aynen Şabankin gibidir. Uzun, biçimli gövdeye ve gelişmiş kuyruğa sahiptir. İdeal havuz balığıdır. Fazla su gerektirdiğinden büyük akvaryumlarda beslenebilirler. Kışın donmayan havuzlar onlar için idealdir. Çoğunlukla kırmızı iseler de sarı ve metal rengi olanları da vardır.

4- Yelpaze Kuyruk

tür, gövde yapısının değiştiği ilk kuşaktır. Gövde kısalmış, kalınlaşmış ve yuvarlak biçim almıştır. Kuyruk yüzgeci birbirinden ayrı iki parça halindedir ancak parçalar çatal biçiminde değil, düz kenarlıdır. Sırt yüzgeci ve anal yüzgeç son derece gelişmiştir. tür, özellikle kış ayları içinde, havuzlarda bırakılmamalıdır. Çünkü 15 ile 20 derece ısıyı gerektirirler. İyi beslenme sağlandığı, özellikle canlı yem verildiği zaman Nisan-Ekim ayları arasında dört kez döl alma olasılığı oldukça yüksektir.

5- Tül Kuyruk – Peçe Kuyruk

Japon süs balıklarının kral ailesidir. Sırt, karın ve göğüs yüzgeçleri kuyruk yüzgeci gibi son derece gelişmiştir. Akvaryumlarda yetiştirilmeleri gerekir. Duyarlı ve nazik balıklardır. Karma akvaryumlar pek tavsiye edilmez. 18-22 derece su ısısı, berrak su, geniş akvaryum, bol oksijen, dengeli beslenme sağlıkları için gereklidir.

6- Teleskop

Gözler dışarı doğru çıkık olup kuyruk tek veya çift lobludur. Canlı yemleri, yeşillik ve algler kadar severek yerler. Göz biçimleri nedeniyle özenli beslenmeyi gerektirirler ve fazla ışıktan hoşlanmazlar.

7- Çelestial

Teleskop Japon balığının benzeridir. Bunda gözler yanlara doğru değil yukarı doğru çıkıktır. Çok özenli beslenmeyi gerektirirler. Asla yukarıdan ışıklandırma kullanılmamalıdır. Yemlerinin yüzen yemlikler içinde verilmesini öneririz.

8- Torbagöz

balık çoğu akvaryum severler tarafından çirkin bulunmasına rağmen az bulunan değerli türdür. Bunlara “Ağlayan Göz” de denilmektedir. Bakımları konusunda Teleskop ve Celestial da olduğunca özen gerektirirler.

9- Aslanbaş

Baş biçiminin değişikliğiyle diğer Japon balığı türlerinden ayırt edilir. Baş iri, yuvarlakça ve aslan başını andırır biçimindedir. Alın kısmında yele yerini tutan köpüksü teşekküller başı süsler. Aslanbaşlarda sırt yüzgeci görülmez. Çok değişik renk düzenine sahip olanları vardır.

10- Oranda

Baş biçimi olarak yukarıda belirtilen Aslanbaş’a benzer. Ancak Oranda’da, Aslanbaş’ın aksine sırt yüzgeci görülür.

11- İnci Gövde

tür Japon balıklarının gövdesinde bulunan inci taneleri görünümündeki teşekküller balığa çok çekici görünüm kazandırır.

ÜRETİM

Japon süs balıklarının üretilmesinde üç yöntem uygulanabilir. Birincisi, üremeleri için elverişli koşulları oluşturarak açık havada, havuzlarda üretim yapmak. Böyle ortamda yapılacak üretimde üreticinin katkısı sınırlıdır. İkinci yöntem, akvaryumlarda yapılan üretmedir ki, pek çok değişik uygulama teknikleri bulunmakla birlikte, genel olarak daha yoğun ve etkili katkı ile üremeyi düzenleme olanağı vardır.

Üçüncü yöntem de sağma yöntemi olup burada tümüyle yapay yumurta alma ve dölleme söz konusudur. Dişi ve erkek balık diğerini görmez. Dişiden sağılarak alınan yumurtalar, erkekten aynı biçimde alınan spermlerle döllenerek yavru elde edilir.

Akvaryumlarda yapılacak üretimde değişik yöntemler uygulanabilirse de, havuz yöntemiyle bazı ortak temel noktaları vardır. Çoğunlukla uygulanan yöntem şudur:

AKVARYUMDA ÜRETİM

Dişiler ve erkekler, diğerinden kış ayları içinde ayrılarak ayrı ayrı akvaryumlarda beslenmeye başlanır. Bulundukları akvaryumun suyu temiz ve berrak olmalı, çok iyi havalandırılmalıdır. Serin geçen Aralık-Ocak döneminden sonra Şubat ayı başında akvaryum suyunun ısısını 16 dereceye yükseltmeli ve özel beslenme uygulamalısınız. beslenme yüksek nitelikte kuru yem (karides unu), haşlanmış ıspanak ve özellikle canlı yemle yapılmalıdır. Gün aşırı, fazla oranda olmamakla birlikte su kurdu, su piresi gibi yemler mutlaka verilmelidir. Bunları her zaman bulamayabilirsiniz. Böyle durumlarda bahçenizdeki küçük toprak kurtlarından (solucanlardan) yararlanabilirsiniz. Ancak kesinlikle belirtmek isteriz ki, “Özel Beslenme”de amaç balığa fazla besin vermek değil, çeşitli ve dengeli besin vermektir. Fazla besleme balıklarda şişmanlığa, şişmanlıksa kısırlığa neden olur. arada yenmeyen yem artıklarının ve dışkıların suyun niteliğini bozmasına olanak tanınmamalıdır.

Erken döl almak için çoğunlukla, yapay aydınlatma ve yapay ısıtma aracılığıyla balık erken döl vermeye zorlanır. Her ne kadar yapay aydınlatma ve yapay ısıtmadan yararlanma kaçınılmaz ise de, yeterince alacakları gün ışığı, doğal gelişmelerini, sağlıklarını, dolayısıyla üreme gücü ve verimlerini olumlu yönde etkileyecektir. ve benzeri tekniklerle mevsimsiz olarak döl almak mümkünse de en iyi döl alma zamanı olarak Nisan ayını öneririz. Doğaya uymak ve en doğal ve uygun yöntemdir. Doğaya katkıda bulunabiliriz, ancak doğanın dışına çıkmak çoğunlukla iyi sonuç vermez. Kontrollü yöntem dediğimiz teknikle üremeye girecek çiftler, su ısısı, oksijen durumu, ışık, suyun niteliği ve diğer bazı koşullar istenildiğince düzenlenip, istenildiği anda üretim işlemine geçilebilir.

Üreme için her şey hazır olduğunda ilk önce erkek “Japon Süs Balığı” üreme akvaryumuna konulur. akvaryumun en elverişli ölçüleri 60×30x30 cm. olarak belirlenebilir. Ancak konulacak suyun derinliği 22 santimi hiç zaman geçmemelidir. Yumurta dökümünden önce uygulanabilecek iki ayrı yöntem için karar verilmeli ve üreme akvaryumunun bitkilendirilmesi ona göre yapılmalıdır. Eğer çiftleşme sonucu elde edilecek yumurtalar aynı akvaryumda bırakılacak ve anne-baba başka akvaryuma alınacaksa, çiftleşme akvaryumu toprağa bağlı bitkilerle çok sık biçimde bitkilendirilmelidir. Eğer çiftleşen balıklar akvaryumda bırakılacak ve yumurtalar başka akvaryuma alınacaksa, kez akvaryum toprağa bağlı olmayan, üzerindeki yumurtalarla kolayca başka akvaryuma alınabilecek yumurta saklayıcı bitkilerle bitkilendirilir. Her iki durum için de önerebileceğimiz bitki Elodea’dır.

Bunlar İlginizi çekebilir

1 Yorum

  1. mehmet ali says:

    ben büyük akvaryum ve japon balığı arıom

Sizde Yorum Gönderin

Powered by Yahoo! Answers