güvercin yavrusu neden ölür,güvercin yavrusu neden ölür >

Yumurtalardan birinden Yavru Çıkmadı (22.gün) Google

Powered by Yahoo! Answers