insanlar hayvanlarla ilişkiye girer mi,insanlar hayvanlarla ilişkiye girer mi >

KORKMADAN SAYGI – TESLİMİYETSİZ SEVGİ – DOMİNANT OLMAYAN OTORİTE Google

Köpek davranışlarının incelenmesinde ve eğitiminde köpekleri kurtlarla karşılaştırmak ve kurtun köpeğin atası olduğu, buna göre de davranışlarında kurtlara benzediği teorisi 1940′larda ortaya atılmış ve halen bazı kesimler tarafından savunulmaktadır. Bu teoriye göre kurtlardaki sürü hiyerarşisi insan ile köpek ilişkilerinde kulanılmak istenmiş ve bunun için de bazı uygulamalar yapılmıştır. Sürünün başlangıcı baskın (dominant) karakterli bir dişi [...]

Powered by Yahoo! Answers