köpekle insan çiftleşmesi,köpekle insan çiftleşmesi >

Akbaş – Türk köpeği Google

Akbaş

genel özellikler

AV KÖPEĞİ EĞİTİM MÜFREDATI Google

AV KÖPEĞİ EĞİTİM MÜFREDATI

Vahşi Köpekler Havlamaz, Evciller Neden Havlar? Google

Saat sabahın altısı. Aynı köpek, alışılageldiği üzere yine mahalleyi ayağa kaldırmaktadır. Öfkeyle köpeğin niçin havladığını kendi kendinize soruyorsunuz. Ancak terliğinize uzanmadan önce durun ve bir kez daha bu sesi dikkatlice dinleyin. Belki de köpek size bir şeyler anlatmaya çalışıyordur.

Alman Çoban Köpeği Google

Damızlık çiftler / video Google

Rottweiler Irk Standartları Google

KORKMADAN SAYGI – TESLİMİYETSİZ SEVGİ – DOMİNANT OLMAYAN OTORİTE Google

Köpek davranışlarının incelenmesinde ve eğitiminde köpekleri kurtlarla karşılaştırmak ve kurtun köpeğin atası olduğu, buna göre de davranışlarında kurtlara benzediği teorisi 1940′larda ortaya atılmış ve halen bazı kesimler tarafından savunulmaktadır. Bu teoriye göre kurtlardaki sürü hiyerarşisi insan ile köpek ilişkilerinde kulanılmak istenmiş ve bunun için de bazı uygulamalar yapılmıştır. Sürünün başlangıcı baskın (dominant) karakterli bir dişi [...]

Powered by Yahoo! Answers